Yritys

Good Housen historia ja omistus

Good House Oy on perustettu vuonna 2014. Yrityksen omistaa 100%:sesti yrittäjä, toimitusjohtaja Kimmo Karvinen.

Good House on tullut tunnetuksi mm. pioneerityöstään taloyhtiöstrategia- ja asukaskyselytyökalujen kehittäjänä sekä isännöitsijöiden asiakaskokemusta mittaavien laajojen tutkimusten toteuttajana. Toimitusjohtaja Kimmo Karvinen tunnetaan alalla rohkeista ja kantaa ottavista taloyhtiöiden etuja puolustavista kirjoituksistaan.

Good Housella on hyvät suhteet niin Kiinteistöliittoon kuin Isännöintiliittoon ja lisäksi toimitusjohtaja Kimmo Karvinen vaikuttaa Kiinteistöalan Hallitusammattilaiset AKHA ry:n hallituksessa.

Vuosina 2017-2018 yritys keskittyi paljon tuotekehitykseen ja toimialatason vaikuttamistyöhön yhteistyössä alan järjestöjen kanssa. 

Vuonna 2019 käynnistetty Taloyhtiöklubi-toiminta mahdollistaa jälleen Good Houselle edelläkävijän roolin alan kehittämisessä. Tavoitteena on, ei enempää eikä vähempää kuin, alan käytäntöjen ja toimintatapojen perusteellinen uudistaminen taloyhtiöiden voimia alueellisesti yhdistämällä.

Good House taloyhtiöiden kehittäjänä

Good Housella on neljä tärkeintä teemaa taloyhtiöiden kehittämisessä, joiden tavoittelemiseksi konkreettiset palvelumme taloyhtiöille on rakennettu

1. Tavoitteellinen pitkän aikavälin toiminta (taloyhtiöstrategia)

Jokaisessa taloyhtiössä tulisi jatkuvasti ja määrätietoisesti tavoitella parempaa asukastyytyväisyyttä, kustannusten alentamista ja omistuksen arvon kehittämistä.

Taloyhtiöiden kehittäminen on suurimmaksi osaksi pitkän tähtäimen toimintaa, jonka täytyy lisäksi olla tavoitteellista. Näihin tavoitteisiin pyrkimistä sanotaan strategiseksi johtamiseksi ja lopulta se tulisi pukea kirjalliseen muotoon, joka hyväksytään yhtiökokouksessa.

”Taloyhtiöstrategia” on termi, jota asiasta käytetään ja se on eräs tärkeimmistä hallituksen työkaluista. Taloyhtiöstrategian laatimiseksi täytyy ymmärtää nykytila, tunnistaa kaikki kehittämispotentiaali ja kartoittaa osakkaiden erilaiset näkemykset sekä tavoitemäärittelyn kautta laatia itse strategiadokumentti. Hyvin laadittu ja riittävän yksinkertainen taloyhtiöstrategia selkeyttää taloyhtiön johtamista niin isännöinnin kuin hallituksen näkökulmasta ja tekee yhtiön tavoitteista ymmärrettäviä tavallisille asukkaille ja osakkaille.

Good House auttaa taloyhtiöitä strategioiden laatimisessa ja niiden johtamisessa.

2. Energiatehokkuuden parantaminen

Tärkein yksittäinen teema taloyhtiöiden kehittämisessä on energiatehokkuuden parantaminen, jossa samalla kertaa saavutetaan neljä merkittävää hyötyä: alennetaan hoitokuluja, parannetaan asumismukavuutta, nostetaan omistuksen arvoa ja tehdään ilmastotekoja.

Good House auttaa taloyhtiöitä pääsemään sille polulle, jossa energiatehokkuuden parantamista lähdetään konkreettisesti suunnittelemaan ja toteuttamaan.

3. Asukaskokemus

Taloyhtiöiden johdossa on tarpeen kiinnittää erityistä huomiota asukaskokemukseen. Sillä tarkoitetaan asukkaiden ja osakkaiden subjektiivista kokemusta kaikista asumiseen ja taloyhtiöön liittyvistä asioista. Asukkaita ja osakkaita herkällä korvalla kuuntelemalla heidän mielipiteensä ja näkemyksensä saadaan mukaan yhtiön kehittämiseen.

Asukaskokemus ja asukkaiden mitattu tyytyväisyys tulisi olla hallitukselle ja isännöinnille eräs tärkeimmistä mittareista taloyhtiön johtamisessa.

Good House auttaa taloyhtiöitä asukaskokemuksen mittaamisessa, kehittämisessä ja asukaslähtöisen toimintakulttuurin rakentamisessa.

4. Hyvä hallinto

Eräs tärkeimmistä hyvän taloyhtiön tunnusmerkeistä on hyvä ja nykyaikainen hallinto. Oleellinen osa hyvää hallintoa on useimmissa taloyhtiöissä hyvä isännöitsijä, johon hallitus voi luottaa 110%:sesti kaikissa tilanteissa. Tärkeä hygieniatekijä hyvässä hallinnossa on nykyaikainen ja avoin viestintä asukkaille ja osakkaille. Riippumatta siitä tekeekö viestintää hallitus vai isännöitsijä sen pitää olla riittävää ja nykyaikaista.

Isännöinnin ja hallituksen yhteistyön kehittäminen on Good Housen erityisosaamista, mutta autamme taloyhtiöitä myös kaikissa muissa hallinnon ja toimintakulttuurin kehittämiseen liittyvissä haasteissa.

Good House isännöinnin kehittäjänä

Nykyaikaisesti toimiva ammattitaitoinen ja luotettava isännöinti on taloyhtiön hallituksen tärkein apu ja turva.

Taloyhtiöteemojen lisäksi Good House on myös isännöintiyritysten kehittäjä.

Tutkimme ja kehitämme isännöintipalvelujen asiakaskokemusta yhteistyössä kymmenien isännöintiyritysten kanssa. Isännöinnin asiakaskokemuksen kehittäminen liittyy oleellisesti taloyhtiöiden etujen ajamiseen.

Lue lisää palveluistamme isännöintiyrityksille.