Palvelut isännöitsijöille

Isännöinnin Asiakaskuuntelututkimus™

Isännöinnin Asiakaskuuntelututkimus™ on isännöinnin tilaaja-asiakaskokemusta, eli hallitusten tyytyväisyyttä isännöintipalveluun, mittaava tutkimuspalvelu isännöintiyrityksille.

Isännöinnin Asiakaskuuntelututkimuksessa hallituksen jäsenet arvioivat oman isännöintiyrityksen ja oman henkilöisännöitsijän toimintaa ja palvelua vastaamalla kattavaan kyselyyn. Isännöintiyritys hyödyntää asiakkaiden antamaa palautetta oman toimintansa kehittämisessä.

Isännöinnin Asiakaskuuntelututkimus™ on toteutettu Good Housen toimesta vuosina 2015 ja 2017. Vuoden 2017 tutkimuksessa oli mukana lähes 100 isännöintiyritystä eri puolilta Suomea ja tutkimukseen vastasi lähes 10.000 hallituksen jäsentä tavallisista taloyhtiöistä.

Isännöinnin Asiakaskuuntelututkimus™ on kattavin ja laajin isännöintitoimialan asiakaskokemusmittaus. Vaikka yksittäisten yritysten tulokset ovat tietenkin luottamuksellisia, tutkimuksen avulla kerätään erittäin laaja vertailuaineisto, jonka avulla koko isännöintialan asiakaskokemusta voidaan seurata. Good House Oy toimii yhteistyössä alan järjestöjen kanssa hyödyntäessään toimialatason tutkimusaineistoa.

Vuodelle 2019 palvelua on kehitetty monin tavoin. Good House informoi isännöintiyrityksiä suoraan päivitetyistä ominaisuuksista, toimintatavasta ja kustannuksista.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

 

Isännöinnin Asiakaspulssi™

Isännöinnin Asiakaspulssi™ on Good Housen isännöintiyrityksille tarjoama nykyaikainen tutkimuspalvelu hallitusten tyytyväisyyden seurantaan ja asiakaskokemuksen johtamiseen.

Isännöinnin Asiakaspulssi™ -toimintamallissa hallitusten asiakaspalautetta kerätään kyselyn kautta hyvin lähellä palvelutapahtumaa ja asiakaskohtaamista. Isännöinnissä luonteva tilaisuus on välittömästi kokousten jälkeen (joko hallituksen kokous tai yhtiökokous); tällöin asiakkaalla on tuore mielikuva isännöitsijän toiminnasta ja tilaisuus asiakaspalautteen keräämiselle on optimaalinen.

Isännöinnin Asiakaspulssi™ -toimintamallin keskeinen tarkoitus on tunnistaa mahdolliset heikot asiakaskokemukset niin nopeasti, että niihin voidaan yrityksen toimesta reagoida. Jos asiakkaan orastava tyytymättömyys tunnistetaan, siihen voidaan myös reagoida ja pyrkiä omilla toimenpiteillä kääntämään asiakas jälleen tyytyväiseksi. Tällöin voidaan välttää asiakassuhteen päättyminen.

Mahdollisten heikkojen asiakaskokemusten tunnistamisen lisäksi Isännöinnin Asiakaspulssi™ tunnistaa myös onnistumiset, eli tyytyväiset asiakkaat. Yrityksen johtamisen kannalta on erittäin hyödyllistä, että arjessa myös hyvät asiakaskokemukset huomioidaan ja niistä iloitaan henkilökunnan kesken. Isännöinnin Asiakaspulssi™ -toimintamalli mahdollistaa myös tämän!

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!

 

Isännöinnin Asiakassuhdeanalyysi™

Isännöinnin Asiakassuhdeanalyysi™ on palvelumme isännöintiyritykselle, joka on kiinnostunut ymmärtämään syvällisemmin oman asiakaskokemuksen tilanteen. Koska hyvä tai huono asiakaskokemus indikoi aina asiakassuhteen pysyvyyttä, asiakaskokemusta on syytä ymmärtää pintaa syvemmältä.

Käytännössä Isännöinnin Asiakassuhdeanalyysi™ aloitetaan tutustumalla yrityksen nykytilanteeseen ja koettuihin haasteisiin haastattelemalla isännöintiyrityksen johtoa. Tämän jälkeen haastatellaan henkilökohtaisin haastatteluin valikoituja asiakkaita (nykyisiä ja entisiä) henkilökohtaisin haastatteluin syvällisen asiakasymmärryksen saavuttamiseksi. Prosessissa toteutetaan myös laajempi asiakaskysely, jonka kyselysisältö muokkautuu haastattelukierroksen havaintojen perusteella. Lopuksi aineisto analysoidaan ja esitellään yrityksen johdolle työpajassa.

Isännöinnin Asiakassuhdeanalyysi™ -palvelun avulla isännöintiyrityksen johto saa perusteellinen ymmärryksen siitä minkä tekijöiden varaan asiakkaiden tyytyväisyys tai tyytymättömyys rakentuu. Ymmärtämällä omien asiakassuhteiden ns. vipuvarsitekijöitä, yritys voi tehdä toimenpiteitä, joiden kautta asiakaskatoa voidaan vähentää. Toisaalta, kun ymmärretään omat vahvuudet, tietoa voidaan käyttää tehokkaasti asiakashankinnassa.

Ota yhteyttä, niin kerromme lisää!