Myllypuron Taloyhtiöklubissa pilotoidaan asunto-osakeyhtiöiden alueellista yhteistyötä

Helsingin kaupunki ja Good House Oy aloittavat Myllypurossa taloyhtiöiden alueellisen yhteistyön edistämiseen ja kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen tähtäävän pilottiprojektin. Myllypuron Taloyhtiöklubi edistää Helsingin tavoitetta olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä.

Myllypyron Taloyhtiöklubi on hallitusten puheenjohtajille suunnattu foorumi, jonka tärkeimpänä tavoitteena on edistää alueen taloyhtiöiden yhteistyötä ja kehittämistä erityisesti energiatehokkuusasioissa.

Taloyhtiöklubi on Good Housen kehittämä toimintamalli, joka perustuu klubin toimesta ohjattuun, koordinoituun ja tavoitteelliseen yhteistyöhön taloyhtiöiden kesken. Klubi toimii taloyhtiöiden neutraalina yhteistoimintaelimenä ja siihen kutsutaan mukaan alueen kaikkien asunto-osakeyhtiöiden edustajat.

”Taloyhtiöklubi yhdistää naapuruston taloyhtiöiden voimat. Tavoitteena on ensin tutustuttaa hallitukset toisiinsa ja sen jälkeen lähteä yhdessä miettimään mitä halutaan ja mitä voidaan kehittää niin aluetasolla kuin yksittäisissä kiinteistöissä. Suurin potentiaali liittyy energiatehokkuuden parantamiseen, mutta taloyhtiöiden yhteistyössä on paljon muitakin mahdollisuuksia, joita klubin kautta edistetään”, toteaa Kimmo Karvinen Good Housesta.

”Yhteistyön tiivistäminen mahdollistaa taloyhtiöille esimerkiksi erilaiset yhteishankinnat ja säästöjen saavuttamisen kiinteistöjen käyttämiä palveluita yhdessä kilpailuttamalla sekä tehokkaamman vaikuttamisen oman kaupunginosan kehittämiseen. Taloyhtiöklubin toiminta on siten myös asuinalueen kehittämistä”, jatkaa Karvinen.

”Energiatehokkuuden parantaminen tavallisissa taloyhtiöissä on erittäin tärkeää, jotta tiukat ilmastotavoitteet voidaan saavuttaa. Mahdollisuuksia säästää energiaa ja siten asumiskustannuksia on paljon, mutta tietoa vähemmän. Taloyhtiöiden koordinoitu yhteistoiminta tarjoaa paljon mahdollisuuksia erityisesti tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamisessa kiinteistöjen kesken ja siksi kaupunki haluaa olla mukana piloitoimassa uuden tyyppistä toimintaa”, toteaa Petteri Huuska Helsingin kaupungilta.

Myllypuron Taloyhtiöklubi käynnistyy marraskuussa 2019.

Lisätiedot ja yhteyshenkilöt:

Kimmo Karvinen
toimitusjohtaja
Good House Oy
Sähköposti: kimmo.karvinen@goodhouse.fi
Puhelin: 044 5045952

Petteri Huuska
ympäristösuunnittelija
Helsingin kaupunki / ympäristöpalvelut
Sähköposti: petteri.huuska@hel.fi
Puhelin: 09 310 28905